Sistem navodnjavanja u plastenicima

Sistem navodnjavanja kap po kap

Sistem navodnjavanja kap po kap predstavlja ravnomerno navodnjavanje biljaka. Svaka biljka dobija potrebnu količinu vode. Vrši se direktno zalivanje samog korena biljke.To se postiže postavljanjem traka neposredno pored biljaka da bi voda direktno dospela do samog korena. Zbog snabdevanja korena biljke ovaj sistem navodnjavanja je izuzetno efikasan u samom iskorištenju vode, smanjuje se količina vode za zalivanje, a samim tim se smanjuje vreme i novac.Ovaj sistem je relativno jeftin i jednostavno se postavlja. Ne postoje neželjeni efekti po biljke usled naglih promena režima vlage, a smanjuje se i pojava korova.na osnovu karakteristika zemljišta i samih njihovih potreba određuje se količina vode potrebna za zalivanje.U trakama se nalaze emiteri za propuštanje različitih količina vode.Sistem kap po kap je idealan za prihranjivanje biljaka vodotopivim đubrivima. Ovaj sistem je jednostavan za održavanje i postavljanje i omogućava visoke prinose biljnih kultura.
Za normalan rast i razvoj biljaka potrebna je vlaga.U nedostatku vlage biljka iz tla ne može uzimati hranljive materije. Bez intenzivnog navodnjavanja (posebno leti) nema ni prinosa. Biljne kulture poput: paradajza, patlidžana, paprike, lubenica i dinja najbolje je navodnjavati sistemom kap po kap bez kvašenja drugih delova biljke. Ove biljke traže veću vlagu u zemljištu više nego u vazduhu,zato kvašenje raspršivanjem nije preporučeno zbog razvoja raznih bolesti.Biljne kulture poput:zelene salate,krastavca,kupusa zahtevaju vlagu i u zemlji i u vazduhu pa je preporučeno zalivanje raspršivačima.Izuzetno je bitan za rast biljaka i kvalitet vode kojom se vrši zalivanje kao i njena temperatura. Najbolja voda za zalivanje je kišnica,zatim slatka rečna i jezerska voda umerene temperature. Zalivanje hladnom vodom posebno leti stvara šok kod biljaka i pospešuje njihovo obolevanje. Detaljne analize vode vršr specijalizovane institucije. Svaka biljna vrsta zahteva poseban tretman zalivanja.
Prilikom proizvodnje više vrsta biljaka u plasteniku potrebno ih je grupisati na osnovu njihovih potreba za vodom,mikroklimom i supstratom na kome se proizvode. Zajedno sa vodom biljkama se dovode i hraniva rastvorena u vodi.Količina hraniva se određuje na osnovu analize vode i zemljišta,biljne vrste,doba godine i faze razvoja biljke.Količina hraniva se određuje po utvrđenim receptima,a dodavanje se vrši ručno ili automatski. Ručno dodavanje se vrši za manje plastenike površine do 1000m². U plastenicima i tunelima vrši se orošavanje pomoću centralnog sistema raspršivanja.Raspršivači su postavljeni na površini zemljišta ili iznad biljaka na stropu.
Navodnjavanje sistemom kap po kap treba primenjivati kod širokoredne proizvodnje povrća u plasteničnoj proizvodnji.Navodnjavanje paprike se mora vršiti intenzivno jer ova biljna kultura ima plitak korenov sistem. Jako je osetljiva na nedostatak vlage u zemljištu u toku celog perioda vegetacije, posebno je voda značajna u periodu cvetanja i plodonošenja.Navodnjavanje se vrši u turnusima; od 12-15 dana do početka porasta plodova, a kasnije 8-10 dana. Optimalna temperatura za zalivanje paprike je od 26-28°C.
Za razliku od paprike, paradajz ima razgranat korenov sistem. To mu omogućava da relativno dobro podnosi sušu.Prilikom presađivanja nije potrebno zalivanje od 10-15 dana, a kasnije se zalivanje vrši u turnusima. Za visoke prinose potrebno ga je obilno zalivati.
Korenov sistem kupusa je slabo razvijen, dok je nadzemni deo biljke izuzetno bogat. Ova biljna kultura zahteva visoku vlažnost zemljišta tokom celog procesa vegetacije. Posle rasađivanja kupus se mora intenzivno zalivati jer ova biljka ima velike potrebe za vodom.Uslovi proizvodnje povrtarskih kultura u plasteniku su znatno drugačiji od gajenja biljaka na otvorenom prostoru.Zato je potrebno obezbediti značajne količine vode i zalivati biljke u turnusima.
Zalivanje voćnjaka se vrši radi dobijanja visokih i stabilnih prinosa dobrog kvaliteta. Nedostatak vlage se u voćnjaku ogleda u tome što suša prouzrokuje smanjeni prinos i u narednoj godini. Obično se navodnjavanje započinje početkom jula i nastavlja tokom cele godine. U proizvodnji voća najčešći je sistem navodnjavanja kap po kap. Navodnjavanje vinograda u našim klimatskim uslovima se vrši tek posle cvetanja. Vrši se navodnjavanje brazdama, sistemom kap po kap i kišenjem.