Srpski Web Traži slike Traži video Pretraži sajt Pretraživač za sajt

Unesite traženu ključnu reč ili izraz          

Pogodak.rs - uslovi korišćenja

Korišćenjem Pogodak.rs sajta ili servisa, pristajete na određene uslove i pravila koji su navedeni u daljem tekstu.

Poricanje garancije

Pogodak.rs ne daje nikakve garancije, niti je odgovorna za tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost, operativnost ili dostupnost informacija ili sadržaja prikazanih na Pogodak.rs. Pogodak.rs ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu do koga se došlo pomoću Pogodak.rs. Pogodak.rs, i svi sadržaji, informacije, proizvodi i servisi koji se pojavljuju u okviru servisa Pogodak.rs dostupni su "onakvi kakvi jesu", bez ikakvih garancija u bilo kom smislu. Pogodak.rs se izričito odriče svih izraženih, podrazumevanih ili propisanih garancija, uključujući, bez ograničenja, garancije trgovine, pogodnosti za odgovaraću namenu i protiv prekršaja intelektualnih prava. Korišćenjem Pogodak.rs prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli pomoću našeg sajta, za štetu nastalu učitavanjem fajlova i dokumenata na vaš računar, i za bilo koji drugi vid štete nastao zbog bilo kakvih sadržaja do kojih ste došli pomoću pogodak.rs.

Ograničenje odgovornosti

Ni pod kakvim okolnostima Pogodak.rs neće biti odgovoran nijednom korisniku, u smislu pravilnog ili nepravilnog korišćenja ili oslanjanja na Pogodak.rs. Na zahteve koji proizlaze iz ovog ugovora ili su tema ovog ugovora primenjuje se ovo ograničenje odgovornosti u smislu sprečavanja naknada za direktnu, indirektnu, havarijsku, posledičnu, specijalnu, kaznenu ili slučajnu štetu, bilo da je takav zahtev baziran na garanciji, ugovoru, uvredi (uključujući nemar), ili na drugi način (čak i ako je pogodak.rs obavešten o mogućnosti nastanka takvih šteta). Ni pod kojim okolnostima Pogodak.rs nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, prouzrokovanih direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole.

Linkovi na rezultatima pretrage na Pogodak.rs

Sajtovi koji se na Pogodak.rs pojavljuju u vidu rezultata pretraživanja ili kao linkovi na stranicama Pogodak.rs, delo su osoba sa kojima naš sajt nema nikakve veze, niti ima kontrolu nad njima. Linkovi koji se pojavljuju u okviru rezultata pretrage i formiraju se automatskim procesima indeksiranja pomoću računara. Pogodak.rs ne može i ne proverava sajtove koji se indeksiraju. Prilikom pretraživanja pomoću Pogodak.rs, mogu se dobiti rezultati i linkovi ka sajtovima koji za nekoga mogu da budu za osudu, neprikladni ili uvredljivi. Pogodak.rs ne može da garantuje da se u rezultatima pretraživanja ili na stranicama sajta neće pojaviti sadržaj koji je za nekoga neželjen ili neprikladan, i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj bilo kog sajta uključenog u rezultate pretraživanja ili na bilo koji drugi način linkovanog sa Pogodak.rs.

Lična upotreba

Pogodak.rs je namenjen isključivo vašoj ličnoj, nekomercijalnoj upotrebi. Zabranjeno je automatsko zadavanje upita sistema Pogodak.rs.

Promene uslova korišćenja Pogodak.rs

Pogodak.rs može da promeni ili ukine servise s vremena na vreme, iz bilo kog razloga, i bez najave, uključujući pravo da ukine servise sa najavom ili bez nje, bez odgovornosti prema vama ili bilo kom trećem licu. Zadržavamo pravo da uslove korišćenja menjamo s vremena na vreme, bez najave. Molimo vas da s vremena na vreme posetite ovu stranicu, kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama.

Razne odredbe

Ovi uslovi korišćenja čine kompletan ugovor između odgovarajućih strana i zamenjuje sve prethodne ugovore, pismene ili usmene, koji se tiču iste tematike.